Poustinia


                                                   stiltecentrum

Poustinia, plek van aandacht, stilte, meditatie, Haarlem

"Stilte is een vriend die je nooit verraadt"

Dit citaat van Confusius gold toen en geldt nu. In het lommerrijke en vaak stille Bloemendaal is er iedere week een goede gelegenheid de stilte te beoefenen, de stilte te ervaren op een rustige plek: op de zaterdag en op de zondag van 9.00-10.00 uur op de zolder boven het huisartsencentrum op de Dennenweg17. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te doen.

Wat doen we? 

Een groep in stilte geïnteresseerde mensen zit in twee rijen. Ze ontspannen zich en proberen, zo goed en zo kwaad als dat lukt, zich te richten op: in stilte zitten. Niet meer en niet minder. Zij proberen met hun aandacht in het hier-en-nu te vertoeven gedurende twee maal een periode van 25 minuten, voorafgegaan door het geluid van een klankschaal en ook daarmee afgesloten. Tussendoor wordt met aandacht, een cruciaal gegeven in stilte  beoefenen, gelopen gedurende vijf minuten. Dat is alles. 

Hoe zijn we stil? 

Als stiltecentrum staan we open voor iedere vorm van stilte. Als u stil zit en wilt bidden? Dat is prima. Wilt u vooral letten op uw ademhaling? Ook dat is uitstekend. Wilt u zich bekwamen in het niet bewegen en in het hier-en-nu vertoeven? Dat is uitstekend. We richten ons niet op één vorm van stil zijn. En we zijn ook niet gebonden aan een godsdienstige richting.
Voelt u zich niet geheel zeker hoe u wilt mediteren? De bestuursleden van Poustinia zullen u met genoegen helpen en van adviezen voorzien. Ze kunnen ook samen met u gaan zitten. 

Waarom zijn we stil?

Als Poustinia menen wij dat er een groot tekort is aan stilte in deze tijd van razendsnelle media, hoog arbeidsethos en vele afleidingen. We willen bijdragen aan ontspanning, innerlijke verdieping en reflectie zonder in (verbale) dialoog met elkaar te gaan. De stilte helpt om opnieuw contact met jezelf te leggen en je frisser te verhouden met je omgeving, zowel met de mensen als met alles om je heen.

Hoe u kunt meedoen 

Verrassend genoeg zijn aan deze stiltemeditatie geen kosten  verbonden. Poustinia staat garant voor de continuïteit van deze bijeenkomsten. Wel is het mogelijk ons op vrijwillige basis een kleine vergoeding voor de onkosten te geven.
Komt u voor het eerst? Komt u dan 15 minuten eerder, dan kunnen we u wegwijs maken.

Met vriendelijke groet,

Koos Noorderloos
namens Stichting Poustinia

Bewust Haarlem