Selecteer een pagina
Jij die naar deze pagina kijkt:
wees gezegend met de liefde van de Heer
wees gezegend met de liefde van de Heer

Met ingang van januari 2018 verricht Poustinia haar werkzaamheden in Oostenrijk
voor de aldaar gevestigde Bethabara Gemeinschaft.
Omdat we maar op één plaats tegelijk kunnen werken, zijn alle activiteiten in Nederland voorlopig beëindigd.
.
Stichting Poustinia beschikt over een ANBI-status,
maar acht het niet oorbaar daar onder de huidige omstandigheden gebruik van te maken.
Om die reden is de bankrekening van de stichting opgeheven,
en kunnen eventuele giften niet langer van de belasting worden afgetrokken.
Om dezelfde reden menen wij ook dat het niet zinvol is ons financieel jaarverslag te publiceren.
.
Indien u pastor Gert Overmeer persoonlijk wilt ondersteunen,
dan kunt u dat doen via zijn persoonlijke rekening: NL83 INGB 0678 9026 90.
Giften naar deze rekening zijn niet aftrekbaar van de belasting.
.
Het initiatief ‘Amen’ valt vanaf 2016 niet meer onder de verantwoordelijkheid van Poustinia,
en wordt voortgezet bij www.amenletters.com
.
Het bestuur van stichting Poustinia

God houdt écht van je!